Białogard ul. Lipowa 19/5
Sławno ul. Marii Curie Skłodowskiej 1

Kancelaria Adwokacka została założona w maju 2000 roku.
Od początku swojej działalności Kancelaria nastawiona była na świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej w oparciu o najwyższe standardy wiedzy merytorycznej oraz etyki zawodowej.
Kancelaria posiada uprawnienia do szkolenia aplikantów adwokackich.
Kancelaria może poszczycić się ugruntowaną pozycją na rynku usług prawnych. Jest jedną z nielicznych Kancelarii Adwokackich ponad dwudziestopięciotysięcznego miasta, gdzie klient zawsze może liczyć na fachową i pełną zrozumienia pomoc prawną. Jednym z głównych celów Kancelarii jest dbałość o zadowolenie każdego klienta. W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, każdy problem jest dogłębnie analizowany przed przyjęciem sprawy do prowadzenia. Ma to na uwadze realne ocenienie szans dla realizacji wytyczonego celu.
Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy na terenie całego kraju dzięki współpracy z licznie zaprzyjaźnionymi Kancelariami Adwokackimi i Radcowskimi.

NASZ ZESPÓŁ

Założycielem Kancelarii Adwokackiej jest adwokat Paweł Jóźwiak, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie. Pracę magisterską przygotowaną w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Smolińskiego obronił w roku 1995. W roku 2000 ukończył pięcioletnią aplikację adwokacką i zdał egzamin zawodowy.
Adwokat Paweł Jóźwiak pochodzi z rodziny o ugruntowanych tradycjach prawniczych. Ojciec Ignacy Jóźwiak przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz przewodniczącego Wydziału V Karnego Odwoławczego.
Od dnia 7 lutego 1990 roku Paweł Jóźwiak jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Uchwałą Okręgowej Rady Łowieckiej z dnia 8 czerwca 2005 roku adw. Paweł Jóźwiak został powołany na sędziego Okręgowego Sądu Łowieckiego w Koszalinie natomiast w dniu 18 sierpnia 2010 roku na mocy uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej otrzymał akt powołania na Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego w Koszalinie.

O stabilności Kancelarii niewątpliwie świadczy fakt stałości zatrudniania.
Kancelaria zatrudnia obsługę sekretariatu oraz adwokata i aplikantkę, co w sytuacji nieobecności adwokata, nie pozbawia klientów wcześniej nieumówionych, możności uzyskania niezbędnych informacji i wskazania dogodnego dla nich terminu spotkania z adwokatem.

ZASADY ROZLICZEŃ

Jednym z głównych celów Kancelarii jest dbałość o zadowolenie każdego klienta.
Kancelaria przywiązuje dużą wagę do tego, aby wszelkie ustalenia finansowe były dokładnie sprecyzowane i dostosowane do możliwości finansowych nawet najmniej zamożnych klientów. Wychodząc naprzeciw coraz to trudniejszej sytuacji materialnej klientów, Kancelaria oferuje dogodne formy płatności ustalane indywidualnie z każdą z zainteresowanych osób. W uzasadnionych przypadkach stosowane są różnego rodzaju preferencyjne systemy płatności, gdzie płatność może być rozłożona na etapy czy raty, przy czym pierwsza rata zawsze musi nastąpić przy przyjęciu na sprawy.
Kancelaria nie prowadzi spraw „na kredyt” gdzie wynagrodzenie płatne jest w całości po zakończeniu sprawy.
Podstawą określenia wynagrodzenia adwokata jest umowa z klientem.
Na wysokość należnego adwokatowi honorarium wpływa m.in. rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania i zawiłości oraz prognozowany nakład pracy adwokata i czas poświęcony jej. Niezależnie od sposobu naliczenia umówionego wynagrodzenia na żądanie mocodawcy, prezentowana jest każdorazowo informacja o podejmowanych w danej sprawie czynnościach, nakładzie pracy oraz poniesionych kosztach.

Kopiowanie zawartości zabronione!